ตารางผ่อนรถมาสด้า

ตารางผ่อนรถมาสด้า

ตารางราคารถทุกรุ่นของ Mazda ล่าสุด

Model /Price (THB)

NEW MAZDA2 HATCHBACK

รุ่น New Mazda2 1.3 C SPORTS
ราคา 599,000
รุ่น New Mazda2 1.3 S SPORTS
ราคา 680,000
รุ่น New Mazda2 1.3 SP SPORTS
ราคา 730,000
รุ่น New Mazda2 1.5 XD SPORTS
ราคา 720,000
รุ่น New Mazda2 1.5 XDL SPORTS
ราคา 830,000

NEW MAZDA2 SEDAN

รุ่น New Mazda2 1.3 C
ราคา 599,000
รุ่น New Mazda2 1.3 S
ราคา 680,000
รุ่น New Mazda2 1.3 SP
ราคา 730,000
รุ่น New Mazda2 1.5 XD
ราคา 720,000
รุ่น New Mazda2 1.5 XDL
ราคา 830,000

NEW MAZDA2 SPECIAL EDITION

รุ่น New Mazda2 Rookie Drive
ราคา 662,000
รุ่น New Mazda2 Clap Pop
ราคา 647,000

Mazda 100TH ANNIVERSARY EDITION

รุ่น Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather
ราคา 677,000
รุ่น Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather
ราคา 677,000
รุ่น Mazda 3 Sedan 2.0 SP
1,237,000
รุ่น Mazda 3 Sedan 2.0 SP
1,237,000
รุ่น Mazda CX-30 2.0 SP
1,228,000

Mazda 2 Hatchback

รุ่น 1.3 E
546,000
รุ่น 1.3 C
596,000
รุ่น 1.3 S
627,000
รุ่น 1.3 S Leather
648,000
รุ่น 1.3 SP
690,000
รุ่น 1.5 XD
782,000
รุ่น 1.5 XDL
799,000

Mazda 2 Sedan

รุ่น 1.3 E
546,000
รุ่น 1.3 C
596,000
รุ่น 1.3 S
627,000
รุ่น 1.3 S Leather
648,000
รุ่น 1.3 SP
690,000
รุ่น 1.5 XD
782,000
รุ่น 1.5 XDL
799,000

Mazda 3 Hatchback

รุ่น 2.0C
969,000
รุ่น 2.0S S
1,069,000
รุ่น 2.0SP
1,198,000

Mazda 3 Sedan

รุ่น 2.0C
969,000
รุ่น 2.0S S
1,069,000
รุ่น 2.0SP
1,198,000

Mazda CX-3

รุ่น 2.0 BASE
769,000
รุ่น 2.0 BASE +
809,000
รุ่น 2.0 Comfort
879,000
รุ่น 2.0 Proactive
959,000

Mazda CX-30

รุ่น 2.0 C
989,000
รุ่น 2.0 S
1,099,000
รุ่น 2.0 SP
1,199,000

Mazda CX-5

รุ่น 2.0 CP
1,300,000
รุ่น 2.0 S
1,410,000
รุ่น 2.0 SP
2.2 XD
รุ่น 2.2 XD
1,570,000
รุ่น 2.2 XDL AWD
1,790,000
รุ่น 2.5 SP Turbo AWD
1,850,000

Mazda CX-8

รุ่น 2.5 S 7 SeatD
1,599,000
รุ่น 2.5 SP Turbo AWD
1,699,000
รุ่น 2.5 SP Turbo AWD
1,899,000
รุ่น 2.5 SP Turbo AWD
2,069,000

Mazda MX-5 RF

รุ่น 2.5 SP Turbo AWD
2,069,000
รุ่น 2.5 SP Turbo AWD
2,069,000

ALL-NEW MAZDA BT-50 STANDARD CAB

รุ่น STD 1.9 E
553,000

ALL-NEW MAZDA BT-50 FREESTYLE CAB

รุ่น FSC 1.9 C
679,000
รุ่น FSC 1.9 C Hi-Racer
714,000
รุ่น FSC 1.9 C Hi-Racer Auto
768,000
รุ่น FSC 1.9 S Hi-Racer
787,000
รุ่น FSC 1.9 S Hi-Racer Auto
832,000

ALL-NEW MAZDA BT-50 DOUBLE CAB

รุ่น DBL 1.9 C
771,000
รุ่น DBL 1.9 S
847,000
รุ่น DBL 1.9 S Hi-Racer
891,000
รุ่น DBL 1.9 S Hi-Racer Auto
936,000
รุ่น DBL 1.9 SP Hi-Racer
1,012,000
DBL 1.9 SP Hi-Racer Auto
1,070,000
DBL 4x4 3.0 SP
1,118,000
DBL 4x4 3.0 SP Auto
1,153,000

* ราคาทุกรุ่น เป็นสีและอุปกรณ์มาตรฐาน

*** ข้อมูลจาก http://www.mazda.co.th

**** อัพเดทราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564